[email protected]

+36 70 5272 290 | + 36 70 2262 628

H - CS: 8:00 - 17:00, P: 8:00 - 15:00

"D1+E" kategória

Nehéz pótkocsi "D1" kategóriás vonójárművel


Tanfolyamra az vehető fel, aki

- "D1" alkategóriára érvényes, nem kezdő magyar, vagy az Európai Unió valamely tagállamában kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik. Érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható a "D1" kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás).

- 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;

- a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

- legalább 8 általános van;

 
A tanfolyam tantárgyai ("D1+E")

Alapismeretek 20 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 8 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 2 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Összesen: 34 óra
  
 
Vizsgatárgyak ("D1+E")
Elmélet:

- Számítógépes Közlekedési alapismeretek  

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga.
Gyakorlat:

- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés,

- Rutin,

- Forgalmi vizsga. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("D1+E")

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

- a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

- a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

- a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

- a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

 

A "D1+E" kombinált kategória fogalma
Nemzetközi kategória. "D1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.
  
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D1+E")
A "D1+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "D1+E", a "D+E" és a "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára is érvényes).

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D1+E")
A "D1+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max.750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
 
 
Kezdő vezetői engedély ("D1+E")
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.